İLBİLGE

İLBİLGE ile eşitli kaynaklardan derlenen istatistiki bilgilerin analiz edilerek,performans ölçümü yapılarak hedefler izlenebilmekte, eğitim için gerekli araçlar hazırlanmakta, faaliyietlerin dijital ortamda organizasyonu, yürütülmesi ve takibi gerçekleştirilebilmektedir.

image
image
image

PLANNED RELEASE DATE

June 2022

STATUS

Beta

CATEGORY

Project